Vorming

Vorming en opleiding voor mensen die met mensen werken (zorg- en hulpverlening, onderwijs, vorming), hetzij als betaalde beroepskracht hetzij als vrijwilliger/mantelzorger en verder voor iedereen die interesse heeft voor de aangeboden thema's.


Opleiding Creatief Agogisch Coachen bij BALANS in Gent

01 september 2017 tot 30 juni 2019
Meer info