Het aanbod

"Zoek niet naar antwoorden die u niet gegeven kunnen worden, omdat u niet in staat zou zijn ze te leven. En het gaat erom alles te leven. Leef nu uw vragen. Misschien leeft u dan gaandeweg, ongemerkt, op een dag in een ver verschiet, het antwoord binnen."

Rilke, Brieven aan een jonge dichter.

Vorming en opleiding

Vorming en opleiding voor mensen die met mensen werken (zorg- en hulpverlening, onderwijs, vorming), hetzij als betaalde beroepskracht hetzij als vrijwilliger/mantelzorger en verder voor iedereen die interesse heeft voor de aangeboden thema's.

Clownerie

Clownerie is bedoeld voor mensen die hun creatieve mogelijkheden op het vlak van clownerie willen (her)ontdekken en verkennen, al dan niet met de bedoeling om zelf te gaan clownen.

Hier vindt u het aanbod rond workshops clownerie en uitgebreide info over het Clownstraject: 4 modules van 3 dagen.